Trocha historie

Obecní kronika praví: "Obecní knihovna byla zřízena v roce 1921, ale již 10. prosince 1920 bylo povoleno zakoupiti od pana nadučitele Hradila 80 svazků knih za 336 Kč ke zřízení obecní knihovny."

Dne 17. února 1930 daroval zdejší rodák pan doktor Alois Horák naší obci samostatnou knihovnu o 192 svazcích a k tomu novou skříň.

V obci byla od roku 1950 také knihovna školní a knihovna v podniku Sport.

Obecní knihovna v celku fungovala do roku 1991, kdy se tyto tři spojili v jednu.

 lednu 2004 se začalo s tříděním knih, které byly uskladněny v hromadách v místnosti OÚ, přebalováním a evidencí.

Po rekonstrukci byla otevřena knihovna v nových prostorech obecního úřadu dne 23. 10. 2005.

Otevření v roce 2005